E-Bülten Temmuz 2017
E-Bülten Temmuz 2017
 
 

ÜSİMP İnovasyon Eğitimi

 
 

28.07.2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Rektörlüğünde MİTTO personelinin katılımıyla gerçekleştirilen ÜSİMP İnovasyon eğitiminde öncelikle MİTTO'nun ÜSİMP üyeliği hakkında bilgilendirilmeler yapıldı ve üyelerden beklenenler aktarıldı. Ardından eğitimin ana konusu olan İnovasyon Karnesinin ne olduğuna ve nasıl kullanıldığına dair eğitim verildi.

 
 
 
3 Temmuz 2017 MİTTO Fakülte Birim Koordinatörleri Toplantısı gerçekleştirildi.
 
 
E-Bülten Temmuz 2017
E-Bülten Temmuz 2017
 
 

Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Sn. Emin ARAT'ın da teşrif ettiği toplantıda Üniversitemizin Ar-Ge projeleri ve teknoloji transferine dair performansı rakamlarla sunuldu ve üniversite-sanayi işbirliği için MİTTO'nun yürüttüğü çalışmalar aktarıldı. Özellikle Fen-Sağlık-Mühendislik disiplinlerinden Fakülte Dekanlarımıza, fakültelerinde üniversite-sanayi işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi adına akademisyenlerimizi teşvik etmeleri ve MİTTO ile işbirliği yapılması konusunda destekleri istendi.

 
 
 
TÜBİTAK ARDEB Programları İçin Başvurular Başladı!
 
 

TÜBİTAK ARDEB’in yürüttüğü ana destek programları için başvuru sistemi

aşağıda yer alan programlar için açılmıştır.

1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 

3501-Kariyer Geliştirme Programı

1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programları

2017 ikinci dönem başvuruları açılmıştır ve 8 Eylül 2017 tarihinde kapanacaktır. 

 
 
 
 
 
#FOOTERALT#